Lång bogsering från norr

Tänkt övning fick avbrytas innan den kom igång efter telsamtal från medlemscentralen om motorbåt med haveri på styrningen vid Kusön. Egentligen är det inte vårt område, men eftersom våra grannar i norr var ute på annat så ställer vi självklart upp på en natt körare. 

Eftersom vi redan var ombord så kunde vi gå mot haveristen omgående för att bogsera till Fliskär som var haveristens hemmahamn. Under tiden vi bogserade körde vi navigationsutbildning för en elev som vi hade med oss, vi fick dessutom bevittna en fantastisk solnedgång. 

Ditt namn/era namn skrivs ut här