Maskinhaveri på Eggegrund

Maskinhaveri ute på Eggegrund, medlem ringer och vill ha hjälp med transport in till Engesberg. Lugn färd in till upptagningsplatsen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här