Medlemsbogsering

Medlem larmar RS Gävles jourskeppare om trasig generatorrem i motorn. Daycruiser med familj ombord ligger tryggt vid brygga på Limön så vi startar enligt ök efter ca 40 minuter. Precis när vi ska koppla kommer larm från sjöräddningscentralen JRCC om grundstötning nära Lövgrund med motorhaveri som följd. Vi får kontakt, haveristen ligger tryggt för ankar. Vi beslutade att bogsera in den redan kopplade båten till Husse. Därefter går vi till den ankrade båten som varit upp på grundet nära Lövbrännan och glidit av med havererat drevhus. Vi drar haveristen med två personer ombord i hamn utan problem.

Ditt namn/era namn skrivs ut här