Sea Ray 22 med motorhaveri behöver bogsering

Vi bogserar Sea Ray 22 med motorhaveri från Fliskär till Steneborgskanalen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här