Skyfall i Gävletraken

Larm kl 7 om öppen båt som sjunkit i Fliskär. Tvingas då ta omvägar förbi nya regnvattensamlingar för att nå stationen. Vi går med Rescue Magnhild Ekman till Fliskär och länsar båten. Där ser vi flera andra öppna båtar vattenfyllda. Vår elpump havererar. Rescue Greta Dybeck ligger på land på varvet för underhåll. Vi "lånar" hennes dieselpump och tömmer båt efter båt efter båt. Det blir nog åtta båtar på förmiddagen. Önskemål från Fliskärs hamnkapten att ta upp så många vi kan för undvika miljöproblem med läckande drivmedel. Vi fortsatte med övriga i marvatten, totalt cirka 15 stycken.

Ett antal båtar hindrades från att sjunka till botten av förtöjningarna.
RS Gävle länsade en lång rad vattenfyllda båtar på Fliskärsvarvet.

Ditt namn/era namn skrivs ut här