Snipa med motorstopp

23 fots snipa med två personer ombord fått motorstopp under färd från Hillevik mot Flisskärshamnen. RS Gävles båda båtar genomför brandövning på Yttre fjärden när hjälpsamtalet kommer och når den drivande båten i farleden höjd med Vitgrund inom några minuter. Rescue Greta drar snipan till mackbryggan vid Fliskär och lämnar av mycket glad blivande medlem i SSRS.

Ditt namn/era namn skrivs ut här