Svår bärgning i mörker

Larm om båt med motorhaveri på drift utanför Älvkarleby i Gävlebukten. Efter längre samtal med besättningen framkom att båten drivit upp mot land vid Långsand. Vi tar in en extra besättningsman p g a mörker och den mycket steniga kusten. Vi hittar haveristen, en nio tons motorbåt, i svårt läge. Ytbärgare med bogsertross hoppar i vattnet och simmar sista biten. P g a det trånga läget kopplas bogserlinan i fören på Greta Dybeck. Vi backar ca fem meter, kör fram igen och gör omtag några gånger tills vi kan fästa henne långskepps på Greta. På öppnare vatten byter vi till 80 meters bogserlina och drar i två timmar till Fliskär. Lämnar haveristen vid krankajen för framtida översyn. Lycklig utgång med uppdrag som har det mesta: mörker, trångt, stenigt, simning och sidobogsering.

Haveristen hittades bland stenarna inte långt från Dalälvens utlopp.

Ditt namn/era namn skrivs ut här