Segelbåt med vatteninträngning

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen, JRCC, om segelbåt med vatteninträngning pga grundstötning. Vi går ut och påträffar den i Holmuddsrännan. De har läget under kontroll och vi eskorterar den till SSBK:s hamn i Steneborgskanalen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här