Underhållsarbete för sjösäkerheten

Transport av personal från Sjöfartsverket ut till Ölands södra grund för underhåll av fyren.

Ditt namn/era namn skrivs ut här