Sjuktransport

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen om en svårt sjuk man kl. 23.16. Vi avgick med ambulanspersonal mot fartyget där personen befann sig och kunde anlända efter 40 minuter.

Allt avlöpte väl och vi var förtöjda vid 02.00. Under uppdraget hade vi endast 50 meters sikt.

Ditt namn/era namn skrivs ut här