Assistans i gryningen

Stax före halv fyra kallas vi ut av en medlem som behöver assistans i Halmstad hamn. På väg in har de kommit innanför prickarna och fastnat i sanden. Rescuerunner Allan Mattsson försöker dra loss förgäves och besättningen på Rescue P.O Hanson får plocka upp långa bogsertampen eftersom vi inte kommer närmare än 350m utan att riskera dra upp bottensediment i vattenjettarna. Vi sätter över en besättningsman och sidolutar med hjälp av kroppsvikt och Rescuerunnern för att underlätta bogseringen. Väl kopplad kan vi försiktigt dra loss dem och de kan gå för egen maskin in till sin kajplats uppe i Nissan. Väl klara är det ljust ute och solen går upp över Halmstad.

Ditt namn/era namn skrivs ut här