Motorhaveri

Vi blir utlarmade av Sjö- och föygräddningscentralen, JRCC för att assistera en 13m kanonbåt med dubbelt motorbortfall. Haveristen hade ankrat upp ca 3 sjömil från land, och vid telefonkontakt angavs en position som vi styrde emot. Väl framme noterade vi att positionen avvek från den uppgivna, och efter att vi kopplat upp haveristen upptäckte denne att ankaret lossnat från sin kätting. Bogsering i medsjö ca 9 distans in till HSS där vi lämnade av på militärens brygga.

Ditt namn/era namn skrivs ut här