I sista minuten (bokstavligen)

Larmet har gått och vi sätter fart. Efter åskvädret tidigare under dagen har vinden tilltagit och därmed våghöjden. Det blåser ca 10 m/s. På plats kan vi inte upptäcka haveristen. Vi kontaktar Sweden Rescue och får en ny position som är betydligt närmare ön. Ön är brant och vågorna bryter och skummet yr. - Där är dom ropar Ann och pekar mot vågskummet. - Patrick, gör klar bogsertross med hanfot. Fäst även kastlinan för vi kommer inte intill. Både Patrick och Ann hjälps åt att få allt klart samtidigt som vi närmar oss haveristen. - Kasta över kastlinan! Haveristen har nu ca 15 m till klipporna. Kastlinan kastas och dras in så att hanfoten kan kopplas till haveristens båda pollare. - Gör fast bogsertrossen så vi kommer ut från det farliga läget. Väl i lä får vi ut trossen och drar.

Ditt namn/era namn skrivs ut här