Ankardrivare St. Axelön

Nödställd båt vars ankare släppt, driver in på grunt vatten vid Axelön. Två personer i vattnet håller båten ifrån klipporna. RS Hammarö kommer till platsen och drar den nödställde ut på fritt vatten. Den nödställde tar sig sedan vidare för egen maskin.

Allt slutade väl utan personskador.

Ditt namn/era namn skrivs ut här