Brand ombord på snipa 4 -personer ombord

19.33 larmar JRCC räddnignsstationen Hammarö om en fritidsbåt med rökutveckling och motorhaveri söder om Glofsön utanför Karlstad.

19.37 avgår rescue Hammarö mot Karlstad och den nödställda och anländer ca 35 minuter senare och konstaterar att ingen brand uppstått och rökutvecklingen beror troligtvis på utebliven kylning.

Paret i båten hade agerar helt enligt rekommendationer och ej öppnat motorluckor och satt de 2 barnen i säkerhet i medhavd jolle och rescue Hammarö bogserar därefter dem till säker hamn och återvänder därefter till stationen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här