Brand siktad i Vänern

Vi får ett larm om en eventuell båtbrand öster om sökojans fyr. Sjöräddningscentralen vill att vi ser efter om det är så, samtidigt så åker Karlstads och Skoghalls Brandförsvar på samma larm. Vi möter ganska hög sjö när vi kommer utanför Kattholmarna. Det blir en skumpig färd runt Hammarö sydspets. När ni närmar oss Drottninggrund får vi meddelande om att vi kan vända. Karlstads räddingtjänst hade kommit fram och det visade sig att det var en större brasa på en ö.

Ditt namn/era namn skrivs ut här