Drivande snipa

Räddade snipa med stopp i maskin från att driva mot klippor.

Ditt namn/era namn skrivs ut här