Grundstötning vid Hammarö Sydspets

Personsökarna tjuter och vi blir utlarmade av sjöräddningscentralen i Göteborg. (JRCC). Fritidsbåt på grund i ett besvärligt läge södr om Hammarö med två personer och en hund ombord. Vi bemannar våra två båtar och sätter högsta möjliga fart mot området. Även helikopter larmas ut. Vi når haveristen efter ca 10 minuter och vår 8- båt Rescue Cacci går närmare för att undersöka läget. Under tiden ligger Rescue Hammarö en bit ifrån och lugnar ner vågorna med hjälp av båtens vattenjet. Befälhavaren på Rescue Hammarö kan konstatera att läget är under kontroll och helikoptern kan vända. För att komma bort från grundet måste haveristen kapa sin ankarlina och därefter påbörjas bogsering ut på säkert vatten.

Uppdraget avslutas tryggt i hamn och med sannolikt små skador på båten. Ett effektivt teamwork från samtliga inblandade och tacksamheten från de två räddade och hunden är betalning nog.

Återgick till stationen för återställning av båtarna och redo för nya uppdrag.

Utan er medlemmar och donatorers stöd till vår verksamhet hade detta inte varit möjligt. Tack!

Ditt namn/era namn skrivs ut här