Person hörde ljudlig smäll vid Skagens Fyr,Hammarö

Person ringde SOS efter att ha hört en hög smäll SO om Skagen Fyr på Hammarö. Varken SOS eller JRCC fick sedan kontakt med uppringaren pga av dålig mottagning varvid Rescue Hammarö skickades dit för att söka av området tillsammans med KBV som anslöt.Efter att området sökts av och boende i området intervjuats utan resultat så ansågs larmet som avblåst.

Ditt namn/era namn skrivs ut här