Rop på hjälp

Folk på land hörde rop på hjälp, från sjön. Vi blev utalamerade till en position öster om Arnön, Bottviken. Dimman var otroligt tät och isförhållandena var blandade, från kärnis till bitvis svårforcerad is för att sedan bli öppet vatten. Då var varit på väg i ca 45 min blir larmet avblåst, då personen i vattnet kommit i säkerhet och under vård.

Ditt namn/era namn skrivs ut här