Segelbåt med vatteninträngning

Segelbåt som har vatteninträngning. De tar in mer vatten än de hinner få ut. Vi avgår med Rescue Sune och halvvägs meddelar haveriet att de funnit läckan och kunnat åtgärda det.

Ditt namn/era namn skrivs ut här