Segelbåt vid Tärnan

JRCC larmar om segelbåt som förlorat navigationshjälpmedel vid en stormby och begär assistans.

Får telefonkontakt med haveristen och går mot tärnan, när vi närmar oss stannar motorn så vi bogserar honom till Mörudden.

Ditt namn/era namn skrivs ut här