Sgelbåt på grund

Vädret var lugnt så segelbåten gick inte sönder. Vi var två räddningsenheter som samarbetade. Rescue Cacci fäste en tamp i storfallet på haveristen och Rescue Hammarö kopplade en tross i haveristens förknapar. Rescue Cacci lutade segelbåten så mycket att Rescue Hammarö kunde dra flott. Inga skador på roder eller skrov. Haveristen kunde lättade gå för egen maskin hem till hamnen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här