Trasig vattenpump

Sökaren piper och vi får uppgift om en medlem med motorhaveri ute vid Tärnan, tre personer ombord varav en 3-månaders baby. Vi sätter fart ut mot angiven position och påträffar båten drivande, ägaren uppger att sjövattenpumpen gått sönder och att den pumpar in vatten vid körning. Den rådige ägaren stänger av motorn och kontaktar sjöräddningen, samtliga ombord är lugna. Vi kopplar och bogserar in dem till Mörudden, avslutningsvis skänker vi en SjöBjörn till babyn som sover gott efter en strapatsrik dag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här