Ägaren ringer in och meddelar ...

Ägaren ringer in och meddelar att han kört in i nät i form av bassängryssor utanför området Bergvik vid Kattfjorden. Han sitter fast med nät och tampar i propellern, sjön slår delvis över akterspegeln och det gungar rejält.

Vi avgår 00:10 mot angiven position. Vind SSV ca 10-12 m/s, våghöjd ca 1 m. Månljust. Siktar haveristen kl 00:34. Vid ankomst kan vi konstatera att det är en mängd flöten och tampar i området kring båten. Svårt att komma intill utan risk för att själv få in detta i vår vattenjet. Haveristen ligger ca 200 m från land.

Efter lite besvär får vi över en tamp till haveristen som nu driver mot land och klipporna. Då vi dragit ut haveristen på säkert vatten kopplar vi honom långsides Rescue Hammarö och en besättningsman börjar rensa drev och propeller från tampar. Kraftig sjöhävning. Efter åtgärd startas motorn och allt verka fungera bra.

Ägaren meddelar att han kan köra båten hem till brygga vid Bergvik, ca 500 m. Vi avvaktar tills han meddelar att de är framme vid bryggan och allt är väl. Återgår mot stationen och är hemma 02:25.

Ditt namn/era namn skrivs ut här