Befarat utsläpp...

Blev uppringd på skeppartelefonen av vakthavande befäl på Kustbevakningen (KBV). Han informerade om att det skett ett utsläpp av tallolja från Stora Enso, kvantitet och spridning okänd.

KBV vill att vi går ut och synar av strandlinjer och vattnen kring de närliggande öarna. Vi ringer ihop jourlaget och ger oss iväg. Vi söker av samtliga öar i vårt närområde genom att sätta av besättningsmän i land på öarna för att leta efter spår av talloljan.

Efter tät kommunikation med KBV söker vi av de områden de efterfrågar. När vi kommit åter till stationen gör vi i ordning ett sjökort med de områden vi sökt av och de små fynd vi gjort. KBV kommer upp med personal och båt från Gbg för att sanera området och ska även hämta sin miljöresurs i Otterbäcken.

Ditt namn/era namn skrivs ut här