Frivilliga sjöräddare på kurs...

Under tre dagar har 5 frivilliga sjöräddare från Räddningsstationen på Hammarö tillsammans med 10 andra frivilliga från olika delar av landet utbildats i egen säkerhet...

Inom alla områden som sysslar med någon form av räddningsverksamhet är det viktigt att de inblandade är utbildade i att ta väl hand om sig själva i olika situationer. Detta för att kunna ge utsatta människor den hjälp de behöver.

Sjukvård...

Fredagen ägnades åt sjukvårdsutbildning där vi bland annat fick lära oss att stabilisera en patient med en förmodad nackskada, HLR mm.

Sjukvård
hlr
sar
Sjösäkerhet

Sjösäkerhet...

Under lördagen fick vi utbildning i sjösäkerhet, kris- och stresshantering. Vi fick lära känna de olika hjälpmedel vi har till hands såsom olika typer av dräkter, livflottar, nödraketer mm.

flotte
Nodraket

Brandutbildning...

Teori och praktik blandades under söndagens brandutbildning. Vi fick lära oss hantera olika typer av händelser en sjöräddare kan utsättas för.

Brand
Carina
Brand2

Ditt namn/era namn skrivs ut här