Medlemsservice

2010-08-03 18:40

Haveristen hade varit ute och dörjat i låg fart hela dagen. Batteriet blev då urladdat. Vi åkte dit med starthjälp och motorn gick igång på ett kick. Haveristen kunde då ta sig hem för egen maskin.

Besättningsmän: Carl-Arne, Marcus och Stefan

Rescue Hammarö 2

Ditt namn/era namn skrivs ut här