Namngivning av Åmåls Rescuerunner

Minnesstund för Johannes som försvann i vänernsvatten 2007, samt namngivning av Åmåls Rescuerunner i Gaperhults hamn.

Efter namngivningen så sjösattes RR Johannes och man visade hur det går att plocka upp folk ur vattnet.

Ditt namn/era namn skrivs ut här