Samtal kommer från segelbåten ...

Samtal kommer från segelbåten under dagen med önskan om bogsering till Mörudden från Djurö på grund av roderhaveri. Detta dirigeras om till närmaste station , Kållandsö då han befinner sig 27 M från RS Hammarö och endast 9M från RS Kållandsö. Detta avböjs från den utsatta som försöker ta sig hem för egen maskin. Senare på kvällen återkommer haveristen med ny önskan om hjälp då vårt område nåtts, vilket vi ordnar och bogsering sker till Möruddens hamn. Vädret försämrades successivt för att vid bogseringens slut ligga runt Ost 9 m/s men allt löpte fint och utan problem.

Ditt namn/era namn skrivs ut här