Samtal om ytdrivande fiskenät...

Vi fick ett samtal från en medlem som seglat förbi ett ytdrivande fisknät väst Klackens fyr i farleden, vi får samtidigt koordinaterna för nätet. När vi kommer fram så har det börjat blåsa så vi söker av ett 1.5nm långt område i vindriktningen från angiven position men kan inte se något nät och vänder åter till hamnen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här