Search And Rescueutbildning

Under fyra dagar har ett 20-tal frivilliga från räddningsstationerna i Vänern vidareutbildat sig i ämnet SAR (Search And Rescue).

Tidig söndagmorgon med soluppgång över Vänern.

Utbildningen, som hölls i vattnen kring Karlstad, har behandlat ämnen som olika varianter av sökmetoder, bordningsteknik och sjukvård. Ett antal olika senarior har presenterats för de frivilliga som tillsammans har fått lösa uppgifterna. Det har varit allt från sjunkna fraktfartyg till överförfriskade ungdomar på drift i mindre fritidsbåtar. Samtliga deltagare har varit mycket nöjda med utbildningen och vill på detta sätt återigen tacka alla instruktörer för deras stora engagemang...

Ditt namn/era namn skrivs ut här