Sjöräddarna på RS Hammarö utbildas i livräddning för barn

Barn

De frivilliga sjöräddarna på RS Hammarö har nyligen genomgått en utbildning i första hjälpen för barn. Sedan tidigare har man goda kunskaper i att hjälpa vuxna men eftersom det skiljer en del vid omhändertagande av barn så var denna utbildning extra välkommen. Under kursen gick man igenom bl a åtgärder vid hjärtstopp på små barn och ungdomar, förgiftningar, brännskador, och luftvägsstopp. Speciellt nyttigt var delen om HLR där man jobbar med en lite annorlunda teknik än då man behandlar vuxna. Detta är en utbildning vi har nytta av inom våra roller som sjöräddare men den kommer naturligtvis också till nytta i rollen som medmänniska.

Tack till Trygghetsutbildarna i Karlstad som hjälpte oss med denna värdefulla utbildning.

Ditt namn/era namn skrivs ut här