Stress- och krishantering

Som frivillig sjöräddare kan man hamna i situationer som kan orsaka stark stress. Det förebygger vi nu genom att utbilda oss i ämnet.

Vad är stress?

Kortvarig stress är nödvändig och ofarlig under förutsättning att kroppen får chans att gå ner i varv och återhämta sig. Det är långvarig stress med små möjligheter till lugn och ro som kan bli skadligt för kroppen.

Stress1
Stress2

På RS Hammarö har vi därför haft några träffar för att bygga upp kunskap och beredskap för att förebygga att den eventuella krisen inte blir så långvarig. Dessutom tittar vi på hur man snabbt hanterar och bearbetar kriser. Till vår hjälp har vi haft Folke Ryman, Krishanteringsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ditt namn/era namn skrivs ut här