Vi söker fler frivilliga eldsjälar till räddningsstationen i Hammarö

Att jobba som frivillig på RS Hammarö innebär att man går jour var fjärde vecka. När du går jour kan du arbeta, sköta dina vardagssysslor mm som vanligt, dock måste du kunna vara på sjöräddningsbåten inom 15 minuter efter larm.

Att du känner en drivkraft i att hjälpa andra människor är en förutsättning. Men utöver det har vi några krav.

Krav

  • att du kan ha jour dagtid
  • att du är 18 år eller 16 med målsmans tillstånd
  • att du kan simma minst 200 meter
  • att du bor eller jobbar nära din räddningsstation (kan vara på sjöräddningsbåten senast 15 minuter efter larm.)
  • att du är fullt frisk och har normal kondition

Önskemål

  • att du har sjövana
  • att du har förkunskap i navigation eller har VHF-certifikat

Intrressserad Vi söker både kvinnor och män till RS Hammarö.

Om du är intresserad att hjälpa till så är du välkommen till stationen en måndagskväll klockan 19:00. Du finner stationen i Lillängshamnen på Hammarö, jämte fiskrökeriet, eller ring på stationstelefonen 031-7614287.

Utbildning

Som besättningsman får du kontinuerlig utbildning på lokal nivå, samtidigt som vi genomför regionala och nationella utbildningar i egen regi och i samarbete med Sjösäkerhetsskolorna på Öckerö och Arkö. I utbildningen, som är certifierande, ingår bland annat personlig säkerhet, överlevnad, brandövning, sjukvård, navigation, radio- och båtkunskap. Våra besättningar övar tillsammans flera gånger i månaden.

Alla kan inte vara med ombord men alla kan hjälpa till på våran räddningsstation. Där finns mängder av olika ideella arbetsuppgifter, som teknisk support, båtunderhåll, administrativa och redaktionella uppgifter och mycket annat.

Ditt namn/era namn skrivs ut här