Kanotister strandsatta på ö.

Larm från JRCC; två kanotister har överraskats av tilltagande vind och uppges vara strandsatta på en ö i Norafjärden, vid larmtillfället okänt vilken. Samtidigt kommer observationer om en drivande kanot från en privatperson i området.

Vi bemannar Rescue Lars Prytz och väl i området så blir vi ganska omgående ombedda av JRCC att söka av området kring Skarvstenarna vilket tros stämma in bäst på inrapporterade observationer. Mycket riktigt så påträffas två ungdomar på den södra av de två öarna, välbehållna men lite frusna. En av dem hade lyckats paddla iland medans den andra hade fått simma en kort sträcka.

Båda kanotisterna tas till Nordvik där anhöriga möter upp.

Ditt namn/era namn skrivs ut här