Olycka vattenskoter

Larm inkommer via sökarna. Olycka med vattenskoter, 2 personer som hamnat i vattnet, risk för kraftig nedkylning.

Jourande besättning beger sig omgående ner till Rescue Catharina för omedelbar avgång. Jourande skeppare får under tiden mer information från JRCC.

I området befinner sig även ett antal båtar från försvarsmakten under övning.

Olycksplatsen ligger utsatt för vågor och vind, temperaturen i vattnet är relativt låg och det råder stor risk att bli nedkyld om man hamnar i vattnet en längre period. Under sådana förhållanden är det extremt bråttom att finna och få upp personerna ur vattnet.

Vid ankomst till olycksplatsen visar det sig att vattenskotern fastnat i ett fiskenät. Personerna tas ombord på en av båtarna och körs in till väntande ambulans på kaj. Vattenskotern bogseras in.

Under omständigheterna slutade det i dag bra för de inblandade, men det hade kunnat gå riktigt illa. Tack vare en snabb och effektiv insats kunde personerna snabbt omhändertas.

Ditt namn/era namn skrivs ut här