Välkommen till RS Hasslö

RS Hasslö grundades år 1979 och har 34 frivilliga. 2019 utförde RS Hasslös sjöräddare 108 uppdrag. Uppdragen innefattar bland annat sjöräddningslarm, sjuktransporter och förebyggande utryckningar.

I februari 2020 gick startskottet för en brygga till RS Hasslö, med placering i Karlskronas tätort. Intresset från allmänheten var stort och under året kommer utbildningar att hållas för de elever som rekryterats. Förhoppningen är att bryggan blir operativ till nästkommande säsong.

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0705-80 81 32

Stationsansvarig:
Rolf Svensson, 031-761 42 42

Epost: rs.hasslo@ssrs.se

Ladda ner vCard

Förebyggande utryckning11 juni 19:34 RS Hasslö

Motorhaveri i farled.

Begäran om hjälp på jourtelefonen. 28 fot motorbåt har drabbats av motorstopp, läget är mitt i farleden in till Karlskrona. Haveristen uppmanas att kasta

Förebyggande utryckning18 maj 10:00 RS Hasslö

Brand i motorn

Fiskare 10 sjömil syd om Aspö begär medlemsservice efter brand i maskinrummet. Fiskarna lyckades själva släcka branden och vi bogserade dem till Garpahamnen på Hasslö.

Förebyggande utryckning16 maj 11:40 RS Hasslö

Motorstopp efter service

Medlem som fick motorstopp på väg till hemmahamn efter utförd vinterservice på varv. Larmade medlemsservice och gjorde klart att ankra om man skulle driva

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här