Grundstötning

Segelbåt på grund öster om Hasslö, lossdragning utan skador och läckage.

Ditt namn/era namn skrivs ut här