Motorhaveri i farled.

Begäran om hjälp på jourtelefonen. 28 fot motorbåt har drabbats av motorstopp, läget är mitt i farleden in till Karlskrona. Haveristen uppmanas att kasta ankaret i vänta på att vi kommer fram. Väl framme efter 12 min framkörning, kopplar vi och bogserar in till Tallebryggan där vi "fickparkerar" haveristen på sin bomplats. Bunkring och återställande av båten inför nya uppdrag. Två nya medlemmar rekryterade på detta uppdraget.

Väl kopplad på Cecilia.

Ditt namn/era namn skrivs ut här