När övning blir verklighet

Skolfartyg Älva ropar ut på Kanal 16 att dom har motorhaveri och begär assistans. Rescue Cecilia Bratt och Rescue Michano avbryter övning och går till haveristen utanför Marinmuseum. Vi skickar ombord en person på Älva för att sköta samband och Rescue Michano kopplar - Rescue Cecilia Bratt agerar bogpropeller. I sakta fart tog vi Älva in mellan prickarna i handelshamnen snurrade runt henne och la henne till Kaj. En föredömlig insats av alla inblandande! https://www.marinalaroverket.se/skolan/alla-fartyg/tremastskonaren-alva/

Ditt namn/era namn skrivs ut här