Grundstötning söder om Utlängan

Grundstött Folkbåt med tre man ombord söder Utlängan. Rescue Michano begär assistans av Rescue Yvonne Bratt. På väg ut avbryter Rescue Yvonne Bratt då Sjöfartsverkets helikopter vinschar upp besättningen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här