Segelbåt på grund!

Segelbåt på grund, två personer ombord, N Harön i Ronneby skärgård. Rescue Michano avgick direkt. Rescue Cecilia Bratt bemannade och klargjorde. Efter dialog med Rescue Michano avgick även Rescue Cecilia Bratt. Mycket vind, 13+ m/s, och hög sjö, 3-4 m, V Hasslö och utanför Gö gav mycket reducerad framfart. När Rescue Michano var framme vid haveristen anlände Kbv 496 (sjösatt från Kbv 003 syd Gåsfeten) och började losstagning. Rescue Michano drog loss medan 496 drog i fallet för att luta på segelbåten och minska djupgåendet. Rescue Cecilia Bratt anlände precis vid lossdragningen och tog sedan haveristen långsides. Gick ombord och klargjorde läget. Inga skadade, ingen vatteninträngning och inga läckage. Ett lätt skärrat ungt tyskt par förklarade att man ankrat för lunch och när man såg träden utanför insåg man att man draggat och kom sedan inte loss.

Rescue Michano drar loss haveristen och Kbv496 assisterar genom att dra i masten så båten lutar.

Ditt namn/era namn skrivs ut här