Grundstötning

Segelbåt har seglat på grund utanför Ässundet i farleden.

Ditt namn/era namn skrivs ut här