Förebyggande utryckning

Samtal från SOS alarm till Jourtelefonen, vidarekopplar till Haveristen, en medlem som fått stopp på sin inombordare. De ligger för ankare bredvid farleden strax öster om Essundet. Rescue Hjälmaren rycker ut för att assistera. Vi bogserar dem till sin hemmahamn vid Skomakarholmen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här