Patrullering i Hjälmaren

Vi hittade allt ifrån fin blankis till öppet vatten och en och annan pimpelfiskare.

Patrullering med Svävaren. Gick från Vinön söderut mot Fåran, fin och jämn blankis. Det blåste svag västlig vind. Följde sedan strandlinjen upp mor Björksundet via Vraklandet. Stort öppet vatten och svag is vid Björksundet. Patrulleringen gick vidare till Grythem sedan åter Vinön efter en avstickare till Fiskeboda. Syntes pimplare och yrkesfiskare på hemvägen. 2 grader varmt och halvklart.

Svävare S-11

Ditt namn/era namn skrivs ut här