Samövning med Vinöns brandvärn

På Vinön finns förutom en Sjöräddningsstation även ett brandvärn. Idag var det samövning på Hjälmarens is.

Först samling vid brandstationen för ombyte till ytbärgardräkter och medtagande av Hansabräda och Kastlina för de olika övningsmomenten. Från Sjöräddningssällskapet användes svävare och spineboard.

Genomgång vid strandkanten

Först samling för genomgång vid strandkanten innan vi ger oss ut på isen. Mycket isflak blandat med öppet vatten skapar bra övningsförhållanden.

Vi delar in oss i grupper och övar olika metoder att plocka upp personer med Hjälp av Hansabräda och Kastlina. Samt att sväva fram till en person som ligger både på öppet vatten och mellan isflak. Sjöräddningssällskapet tackar brandvärnet för en lyckad samövning!

Rescue Smulle svävar vid övning

Ditt namn/era namn skrivs ut här