Startproblem på Hjälmaren

Den 24 maj fick en motorbåt med två man ombord startproblem och ligger ankrade öster om Grundholmarna på Storhjälmaren. Rescue Undine avgår 18:15 med två verktygslådor ombord. Felet kunde åtgärdas på plats och haveristen kunde ta sig hem för egen maskin. Åter hamn 19:29

Ditt namn/era namn skrivs ut här