Grundstötning skärsbådan

Grundstött segelbåt på skärsbådan. Haveristen hade kommit loss själv, utan skador, innan vi kom fram.

Ditt namn/era namn skrivs ut här