Segelskuta med propellerhaveri

Segelskuta som fått fiskeredskap i propellern. Rescue Lars Lindfelt bogserat i hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här